Kako da prepoznate štetu na kolima koja je nastala od potapanja?

Pogledajte snimak na kom stručnjaci za procenu štete objašnjavaju na realnim primerima kako da prepoznate štetu nastalu od poplave, tj., potapanja vozila.